Uwaga! Zmiana adresu oddziału AkzoNobel we Włocławku

 

​Zmienił się adres odziału AkzoNobel we Włocławku. Obecny adres to:

 

Akzo Nobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.

Biznes Park

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 32

87-800 Włocławek

Adres dostaw do magazynu oraz adres płatnika faktur pozostaje bez zmian.